• Tillverkare och distributör av babyprodukter och leksaker

Produktion

Med omsorg om människa och miljö

Vår tillverkning av Summerville textilprodukter sker i Indien. Vi har haft vår produktion på samma plats sedan år 2012. Långsiktiga relationer är en förutsättning för att kunna garantera att våra höga krav på kvalitet och certifiering uppfylls, i varje led, för varje produkt.

Hela produktionen är certifierad enligt GOTS högt ställda krav. Dessa innebär inte bara krav på ekologisk råvara, giftfria färger och omsorg om naturen utan ställer också krav på etik, arbetsvillkor och sociala faktorer. 

GOTS-certifierad produktion i Indien

Arbetsförhållanden

Krav som ställs för GOTS-certifieringen är bland annat:
• Anställningen ska vara frivillig
• Frihet att organisera sig
• Möjlighet att förhandla kollektivt
• Inget barnarbete
• Ingen diskriminering
• Lika rättigheter oavsett kön
• Krav på arbetsmiljö och hälsa
• Reglerade arbetstider och raster
• Rättvis lön utvärderade utifrån levnadslön

GOTS-produktion i Indien

Full insyn

Tyvärr är dessa saker inte självklarheter överallt. Vi väljer därför att jobba med GOTS-certifierade tillverkningsenheter där vi har full insyn i hela processen, där vi är välkomna att besöka när vi vill och där utomstående certifieringsorgan gör inspektioner, kontrollerar och certifierar alla steg av processen regelbundet.