gots summerville organic

GOTS-certifiering

BabyNord är GOTS-certifierade. GOTS-certifieringen innebär att vårt eget varumärke med ekologiska textilprodukter, Summerville organic, är GOTS-certifierade.

Summerville organics produkter är certifierade hela vägen från bomullsodling till infärgning, produktion, hantering och lagring. De färdiga produkterna får bära GOTS-loggan med eget certifieringsnummer för identifikation.

Vad innebär GOTS?

GOTS står för Global Organic Textile Standard. GOTS-certifieringen visar på miljötänk och socialt ansvar i hela kedjan, från odling, beredning och tillverkning till färdig produkt.

GOTS-märkningen visar att produkten är tillverkad av ekologiskt odlad råvara, dvs bomull från certifierade ekologiska bomullsodlare som får rättvist betalt och kan leva på sin lön. Kring den ekologiska bomullsodlingen är det en bra miljö, inga bekämpningsmedel är tillåtna, vattenkvaliteten skyddas och jorderosion förhindras. 

GOTS har stränga begränsningar i kemikalieanvändning. GOTS-certifieringen visar att produkterna är helt fria från hälsoskadliga ämnen och har varit så i hela produktionskedjan fram till färdig produkt. Vid infärgning av produkterna får färgerna inte innehålla några gifter som är skadliga för människa eller miljö.

För GOTS-certifiering ställs krav på arbetsmiljö och sociala rättigheter för de som arbetar i de olika leden. Av tyget sys produkter av vuxna, utbildade sömmerskor och skräddare som kan leva på sin lön, som får utvecklingsmöjligheter oavsett kön och fritt får uttrycka sina åsikter. Med en GOTS-märkt produkt kan du vara trygg i att produkten är rättvist producerad, att arbetare fått rättvist betalt och arbetar under goda arbetsförhållanden.

Hela processen, från bomullsodling till produktion och lagring av produkter, kontrolleras årligen av särskilda certifieringsorgan för att säkerställa att allting sker enligt GOTS policys. Inga avsteg får göras om den slutliga produkten ska märkas med GOTS. 

GOTS-märket är också en kvalitetsstämpel. För att en produkt ska kunna märkas med GOTS måste produkten uppfylla särskilda kvalitetskrav när det gäller tvättäkthet, krympning och slitage.

Slutresultatet är ekologiska produkter av högsta kvalitet som inte har varit i kontakt med kemikalier och därför är snälla mot
barnets hud. Produkter som vi är stolta över och hoppas att du ska tycka mycket om.

Läs gärna mer om GOTS på www.global-standard.org

Direktlänk till BabyNords GOTS-certifikat:
http://www.global-standard.org/public-database/search/database/search_result/21870.html

Till våra GOTS-certifierade produkter. 

gots logo