GOTS-certifiering

Vi är stolta att kunna berätta att BabyNord numera är GOTS-certifierade.

GOTS-certifieringen innebär att vårt eget varumärke med ekologiska textilprodukter, Summerville organic, nu har en egen GOTS-certifiering.

Summerville organics produkter är därmed certifierade hela vägen från bomullsodling till infärgning, produktion, hantering och lagring. De färdiga produkterna får bära GOTS-loggan med eget certifieringsnummer för identifikation.

Vad innebär GOTS?

GOTS står för Global Organic Textile Standard. GOTS-certifieringen visar på miljötänk och socialt ansvar i hela kedjan, från odling, beredning och tillverkning till färdig produkt.

GOTS-märkning visar att produkten är tillverkad av ekologiskt odlad råvara men GOTS ställer också krav på allt ifrån vattenförbrukning till vilka färger som får användas vid infärgning.

GOTS har stränga begränsningar i kemikalieanvändning. GOTS-certifieringen visar att produkterna är helt fria från hälsoskadliga ämnen och har varit så i hela produktionskedjan fram till färdig produkt.

För GOTS-certifering ställs även krav på arbetsmiljö och sociala rättigheter för de som arbetar i de olika leden. Med en GOTS-märkt produkt kan du vara trygg i att produkten är rättvist producerad, att arbetare fått rättvist betalt och arbetar under goda arbetsförhållanden.

GOTS-märket är också en kvalitetsstämpel. För att en produkt ska kunna märkas med GOTS måste produkten uppfylla särskilda kvalitetskrav när det gäller tvättäkthet, krympning och slitage.

Läs gärna mer om GOTS på www.global-standard.org

gots logo

Direktlänk till BabyNords GOTS-certifikat:
http://www.global-standard.org/public-database/search/database/search_result/21870.html